Moja zóna

Pavol Večurkovský

Šarišská 21, 091 01 Stropkov
46349570
1083523034
Nemá
nezistený
01.10.2011
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A