Moja zóna

Laurea Wine SR s. r. o.

943 57 Kamenín
46356452
2023344928
SK2023344928
2 zamestnanci
30.09.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,02
0,3
0,1
106,3 %
-2,05 tis. €
60,3 tis. €
-0,02
N/A
N/A

ZiskLaurea Wine SR s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €

TržbyLaurea Wine SR s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €

SkóringLaurea Wine SR s. r. o.


-1,36
-0,06
1,59
0,89

Zisk pred zdanenímLaurea Wine SR s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €

EBITDALaurea Wine SR s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod Laurea Wine SR s. r. o.


Štatutári Laurea Wine SR s. r. o.


Spoločníci Laurea Wine SR s. r. o.


Predmety podnikania Laurea Wine SR s. r. o.


Kataster Laurea Wine SR s. r. o.


Skrátené výkazy Laurea Wine SR s. r. o.