Moja zóna

Medichronos s.r.o.

Budatínska 18, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka
46356606
2023337877
SK2023337877
5-9 zamestnancov
15.09.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,06
1,08
0,02
105,3 %
-25,5 tis. €
-169,4 %
2020/2019
1,59 mil. €
-2,7 %
2020/2019
-0,06
-133,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMedichronos s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

TržbyMedichronos s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €

SkóringMedichronos s.r.o.


-4,72
-0,05
0,1
0,94

Zisk pred zdanenímMedichronos s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

EBITDAMedichronos s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod Medichronos s.r.o.


Štatutári Medichronos s.r.o.


Spoločníci Medichronos s.r.o.


Predmety podnikania Medichronos s.r.o.


Kataster Medichronos s.r.o.


Skrátené výkazy Medichronos s.r.o.