Moja zóna

Prestav Trenčín, s. r. o.

Jesenského 604/39, 911 01 Trenčín
46362657
2023345335
SK2023345335
2 zamestnanci
28.09.2011
Realitné kancelárie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,04
22,31
88,1 %
3,65 tis. €
-63 %
2020/2019
28,3 tis. €
-96,5 %
2020/2019
0,01
-55,3 %
2020/2019
1,03 mil. €
N/A

ZiskPrestav Trenčín, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

TržbyPrestav Trenčín, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

SkóringPrestav Trenčín, s. r. o.


16,53
0,12
n/a
22,36

Zisk pred zdanenímPrestav Trenčín, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €

EBITDAPrestav Trenčín, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €

Koneční uživatelia výhod Prestav Trenčín, s. r. o.


Štatutári Prestav Trenčín, s. r. o.


Spoločníci Prestav Trenčín, s. r. o.


Predmety podnikania Prestav Trenčín, s. r. o.


Kataster Prestav Trenčín, s. r. o.


Skrátené výkazy Prestav Trenčín, s. r. o.