Moja zóna

AGRO Business s.r.o.

Bazovského 414/3, 949 11 Nitra
46366547
2023342871
SK2023342871
nezistený
29.09.2011
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,25
0,8
0,3
69,2 %
25,7 tis. €
494,1 %
2020/2019
4,07 mil. €
94,9 %
2020/2019
0,25
406,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskAGRO Business s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

TržbyAGRO Business s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €

SkóringAGRO Business s.r.o.


6,41
0,31
0,01
1,29

Zisk pred zdanenímAGRO Business s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAAGRO Business s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

Koneční uživatelia výhod AGRO Business s.r.o.


Štatutári AGRO Business s.r.o.


Spoločníci AGRO Business s.r.o.


Predmety podnikania AGRO Business s.r.o.


Kataster AGRO Business s.r.o.


Skrátené výkazy AGRO Business s.r.o.