Moja zóna

Petra Sládeková - ADELINA

900 68 Plavecký Štvrtok
46368221
1074701034
Nemá
nezistený
19.09.2011
Sprostr.obch.s poľn.sur.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A