Moja zóna

Terézia Fedorčáková

Hrnčiarska 15, 091 01 Stropkov
46404511
1074035391
Nemá
nezistený
17.10.2011
Sociálna práca bez ubyt.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A