Moja zóna

PRIVATWASH, s. r. o.

Sládkovičova 178/5, 972 01 Bojnice
46408860
2023369040
SK2023369040
nezistený
05.11.2011
Ost.priem.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,01
-0,01
44,9 %
789 €
911,5 %
2020/2019
23,2 tis. €
108,4 %
2020/2019
0
825,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPRIVATWASH, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

TržbyPRIVATWASH, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €

SkóringPRIVATWASH, s. r. o.


1
0,55
2,14
2,04

Zisk pred zdanenímPRIVATWASH, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

EBITDAPRIVATWASH, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €

Koneční uživatelia výhod PRIVATWASH, s. r. o.


Štatutári PRIVATWASH, s. r. o.


Spoločníci PRIVATWASH, s. r. o.


Predmety podnikania PRIVATWASH, s. r. o.


Kataster PRIVATWASH, s. r. o.


Skrátené výkazy PRIVATWASH, s. r. o.