Moja zóna

SunCorn s. r. o.

Jurkovičova 7477/3, 831 06 Bratislava
46409815
2023373022
SK2023373022
nezistený
28.10.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,35
0,37
9,37
4,4 %
141 tis. €
-40,1 %
2020/2019
558 tis. €
-29,5 %
2020/2019
0,35
-37,9 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSunCorn s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €

TržbySunCorn s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
700 tis. €
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €

SkóringSunCorn s. r. o.


64,01
0,96
0,37
22,53

Zisk pred zdanenímSunCorn s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €

EBITDASunCorn s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod SunCorn s. r. o.


Štatutári SunCorn s. r. o.


Spoločníci SunCorn s. r. o.


Predmety podnikania SunCorn s. r. o.


Kataster SunCorn s. r. o.


Skrátené výkazy SunCorn s. r. o.