Moja zóna

SKI MALACHOV, s.r.o.

974 05 Malachov
46423001
2023369601
Nemá
nezistený
11.11.2011
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,01
2,66
37,6 %
81 €
285,7 %
2020/2019
970 €
0,01
290,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE