Moja zóna

MAXX - Stav s.r.o.

Osadná 2, 831 03 Bratislava
46423346
2023375838
Nemá
nezistený
08.11.2011
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod MAXX - Stav s.r.o.


Štatutári MAXX - Stav s.r.o.


Spoločníci MAXX - Stav s.r.o.


Predmety podnikania MAXX - Stav s.r.o.


Kataster MAXX - Stav s.r.o.


Skrátené výkazy MAXX - Stav s.r.o.