Moja zóna

FlightWatch s. r. o.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
46423401
2023377345
Nemá
nezistený
24.11.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod FlightWatch s. r. o.


Štatutári FlightWatch s. r. o.


Spoločníci FlightWatch s. r. o.


Predmety podnikania FlightWatch s. r. o.


Kataster FlightWatch s. r. o.


Skrátené výkazy FlightWatch s. r. o.