Moja zóna

Manus Team s. r. o.

Bajkalská 7A, 831 04 Bratislava
46427511
2023376135
SK2023376135
1 zamestnanec
17.11.2011
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,18
-0,28
-0,06
34,9 %
-14,6 tis. €
-50,5 %
2015/2014
N/A
-0,18
-54,4 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskManus Team s. r. o.


2014
2015
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €
-16 tis. €

TržbyManus Team s. r. o.


2014
2015
1,5 €
1 €
0,5 €
0 €

SkóringManus Team s. r. o.


10,38
0,65
n/a
1,9

Zisk pred zdanenímManus Team s. r. o.


2014
2015
-8 tis. €
-10 tis. €
-12 tis. €
-14 tis. €

EBITDAManus Team s. r. o.


2014
2015
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

Koneční uživatelia výhod Manus Team s. r. o.


Štatutári Manus Team s. r. o.


Spoločníci Manus Team s. r. o.


Predmety podnikania Manus Team s. r. o.


Kataster Manus Team s. r. o.


Skrátené výkazy Manus Team s. r. o.