Moja zóna

DR SERVICES s. r. o.

Lipnická 339/111, 900 42 Dunajská Lužná - Nová Lipnica
46429344
2023368204
SK2023368204
nezistený
08.11.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,08
-0,23
1,57
63,4 %
-1,89 tis. €
27 %
2020/2019
1,91 tis. €
-40,5 %
2020/2019
-0,08
21,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskDR SERVICES s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

TržbyDR SERVICES s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringDR SERVICES s. r. o.


1,66
0,37
n/a
1,58

Zisk pred zdanenímDR SERVICES s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDADR SERVICES s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod DR SERVICES s. r. o.


Štatutári DR SERVICES s. r. o.


Spoločníci DR SERVICES s. r. o.


Predmety podnikania DR SERVICES s. r. o.


Kataster DR SERVICES s. r. o.


Skrátené výkazy DR SERVICES s. r. o.