Moja zóna

KRuBER Slovakia s.r.o.

Nábrežná 1149/9, 968 01 Nová Baňa
46431284
2023371933
Nemá
nezistený
15.11.2011
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,22
0,24
21,26
4,6 %
856 €
-14,8 %
2020/2019
14,3 tis. €
-55,7 %
2020/2019
0,22
-30,4 %
2020/2019
1,7 tis. €
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE