Moja zóna

Xilix aab s.r.o.

Bratislavská 21/63, 911 05 Trenčín
46455167
2023512623
SK2023512623
nezistený
03.05.2012
Fitnescentrá

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,01
4,78
5,4 %
549 €
113,6 %
2020/2019
45,3 tis. €
20,3 %
2020/2019
0,01
117,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskXilix aab s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

TržbyXilix aab s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringXilix aab s.r.o.


8,22
0,95
0,4
18,54

Zisk pred zdanenímXilix aab s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

EBITDAXilix aab s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Xilix aab s.r.o.


Štatutári Xilix aab s.r.o.


Spoločníci Xilix aab s.r.o.


Predmety podnikania Xilix aab s.r.o.


Kataster Xilix aab s.r.o.


Skrátené výkazy Xilix aab s.r.o.