Moja zóna

fresh minds, s.r.o.

Staré záhrady 4816/10, 821 05 Bratislava
46464247
2820008477
SK2820008477
3-4 zamestnanci
01.01.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,28
0,35
4,05
19,9 %
29,5 tis. €
190,6 %
2020/2019
172 tis. €
63,9 %
2020/2019
0,28
121,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE