Moja zóna

LEXIKA 2 s. r. o.

Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava
46476890
2820005276
Nemá
nezistený
17.12.2011
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,01
104,85
0,2 %
460 €
-98,4 %
2020/2019
645 €
-98,5 %
2020/2019
0,01
-98,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskLEXIKA 2 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

TržbyLEXIKA 2 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringLEXIKA 2 s. r. o.


9,97
1
7,93
616,49

Zisk pred zdanenímLEXIKA 2 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDALEXIKA 2 s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod LEXIKA 2 s. r. o.


Štatutári LEXIKA 2 s. r. o.


Spoločníci LEXIKA 2 s. r. o.


Predmety podnikania LEXIKA 2 s. r. o.


Kataster LEXIKA 2 s. r. o.


Skrátené výkazy LEXIKA 2 s. r. o.