Moja zóna

CH - DIANA s. r. o.

Jaskový rad 183, 831 01 Bratislava
46481044
2023458921
SK2023458921
nezistený
23.02.2012
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,01
38,44
1,6 %
510 €
-67,7 %
2020/2019
600 €
-70 %
2020/2019
0,01
-68,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCH - DIANA s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyCH - DIANA s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringCH - DIANA s. r. o.


8,88
0,98
20,25
60,91

Zisk pred zdanenímCH - DIANA s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDACH - DIANA s. r. o.


2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod CH - DIANA s. r. o.


Štatutári CH - DIANA s. r. o.


Spoločníci CH - DIANA s. r. o.


Predmety podnikania CH - DIANA s. r. o.


Kataster CH - DIANA s. r. o.


Skrátené výkazy CH - DIANA s. r. o.