Moja zóna

COMPEI, s. r. o.

Kalinkovo 593, 900 43 Kalinkovo
46485708
2820005452
SK2820005452
0 zamestnancov
28.12.2011
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,01
2,8
42,8 %
319 €
235,8 %
2020/2019
36,7 tis. €
6,6 %
2020/2019
0,01
197 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCOMPEI, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

TržbyCOMPEI, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €
30 tis. €
25 tis. €

SkóringCOMPEI, s. r. o.


5,54
0,57
0,08
3,84

Zisk pred zdanenímCOMPEI, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

EBITDACOMPEI, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €

Koneční uživatelia výhod COMPEI, s. r. o.


Štatutári COMPEI, s. r. o.


Spoločníci COMPEI, s. r. o.


Predmety podnikania COMPEI, s. r. o.


Kataster COMPEI, s. r. o.


Skrátené výkazy COMPEI, s. r. o.