Moja zóna

DraCom s. r. o.

Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava
46496025
2023417792
SK2023417792
nezistený
14.01.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,11
-0,11
260,24
0,4 %
-3,53 tis. €
-118,3 %
2020/2019
N/A
-0,11
-149,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE