Moja zóna

FaNet s. r. o.

Švabinského 20, 851 01 Bratislava
46507701
2820021369
Nemá
nezistený
25.01.2012
Ost.služ.týkajúce sa IT

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,02
-0,02
19,96
6,5 %
-265 €
21,6 %
2020/2019
N/A
-0,02
21 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskFaNet s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyFaNet s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringFaNet s. r. o.


n/a
0,93
n/a
66,52

Zisk pred zdanenímFaNet s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

EBITDAFaNet s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod FaNet s. r. o.


Štatutári FaNet s. r. o.


Spoločníci FaNet s. r. o.


Predmety podnikania FaNet s. r. o.


Kataster FaNet s. r. o.


Skrátené výkazy FaNet s. r. o.