Moja zóna

Synced, s.r.o.

Kvačalova 992/15, 821 08 Bratislava
46515135
2023521049
SK2023521049
nezistený
25.01.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0,01
201,47
107,1 %
-841 €
92,8 %
2020/2019
N/A
-0
92,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSynced, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

TržbySynced, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
7,8 tis. €
7,6 tis. €
7,4 tis. €
7,2 tis. €
7 tis. €

SkóringSynced, s.r.o.


-13,63
-0,07
n/a
1 369,61

Zisk pred zdanenímSynced, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

EBITDASynced, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €

Koneční uživatelia výhod Synced, s.r.o.


Štatutári Synced, s.r.o.


Spoločníci Synced, s.r.o.


Predmety podnikania Synced, s.r.o.


Kataster Synced, s.r.o.


Skrátené výkazy Synced, s.r.o.