Moja zóna

KRS MOVEMENT, s. r. o.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
46523294
2023415064
Nemá
nezistený
31.01.2012
Ost.zábav,voľnočas.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,17
-0,24
2,1
31,6 %
-4,52 tis. €
4,3 %
2020/2019
2,85 tis. €
-86,3 %
2020/2019
-0,17
5,2 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE