Moja zóna

Natália Gondeková

Hrnčiarska 42, 091 01 Stropkov
46545514
1026135363
Nemá
nezistený
15.03.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A