Moja zóna

MAX carp Slovakia s. r. o.

J.G.Tajovského 76, 941 31 Dvory nad Žitavou
46548637
2023415339
SK2023415339
nezistený
15.02.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,21
0,09
0,03
339,3 %
-3,8 tis. €
-331,8 %
2020/2019
5,71 tis. €
175,6 %
2020/2019
-0,21
-108,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskMAX carp Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

TržbyMAX carp Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

SkóringMAX carp Slovakia s. r. o.


-8,87
-2,39
0,01
0,05

Zisk pred zdanenímMAX carp Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
-8 tis. €

EBITDAMAX carp Slovakia s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-1 tis. €
-2 tis. €
-3 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod MAX carp Slovakia s. r. o.


Štatutári MAX carp Slovakia s. r. o.


Spoločníci MAX carp Slovakia s. r. o.


Predmety podnikania MAX carp Slovakia s. r. o.


Kataster MAX carp Slovakia s. r. o.


Skrátené výkazy MAX carp Slovakia s. r. o.