Moja zóna

Cog Solution s.r.o.

Nám. M. R. Štefánika 5, 945 01 Komárno
46554271
2023463519
SK2023463519
nezistený
25.02.2012
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,31
-0,77
1,64
59,5 %
-1,74 tis. €
-3,6 %
2020/2019
N/A
-0,31
-32,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskCog Solution s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €

TržbyCog Solution s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12 tis. €
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €

SkóringCog Solution s.r.o.


0,45
0,41
n/a
1,68

Zisk pred zdanenímCog Solution s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

EBITDACog Solution s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €

Koneční uživatelia výhod Cog Solution s.r.o.


Štatutári Cog Solution s.r.o.


Spoločníci Cog Solution s.r.o.


Predmety podnikania Cog Solution s.r.o.


Kataster Cog Solution s.r.o.


Skrátené výkazy Cog Solution s.r.o.