Moja zóna

BZS s. r. o.

Stromová 17, 831 01 Bratislava
46574581
2023502415
SK2023502415
1 zamestnanec
07.03.2012
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0
0,03
-0,25
92,1 %
149 €
-90,5 %
2020/2019
126 tis. €
-0,7 %
2020/2019
0
-95,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE