Moja zóna

STREBER s.r.o.

Dolnohorská 2820/68, 949 01 Nitra
46584498
2023463750
SK2023463750
nezistený
10.03.2012
Administr-kancelár.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,14
0,78
0,75
82,3 %
116 tis. €
11 641 900 %
2020/2019
244 tis. €
-22,9 %
2020/2019
0,14
9 313 080,8 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskSTREBER s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

TržbySTREBER s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringSTREBER s.r.o.


29,68
0,18
n/a
1,13

Zisk pred zdanenímSTREBER s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

EBITDASTREBER s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €

Koneční uživatelia výhod STREBER s.r.o.


Štatutári STREBER s.r.o.


Spoločníci STREBER s.r.o.


Predmety podnikania STREBER s.r.o.


Kataster STREBER s.r.o.


Skrátené výkazy STREBER s.r.o.