Moja zóna

Miroslav Prokopič

Hrnčiarska 50, 091 01 Stropkov
46595414
1024464606
Nemá
nezistený
07.03.2012
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A