Moja zóna

Peter Gyöpös

925 85 Neded
46596348
1079771715
Nemá
nezistený
12.03.2012
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A