Moja zóna

SAMPAUTO s. r. o.

Vyšehradská 4, 851 06 Bratislava
46598481
2023460494
SK2023460494
1 zamestnanec
21.03.2012
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,08
0,17
1,02
54,9 %
300 €
-98,5 %
2020/2019
64,7 tis. €
-42,9 %
2020/2019
0,08
-98,8 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE