Moja zóna

Martin Macho - BTB

Školská 27, 925 53 Pata
46601082
1072438191
Nemá
nezistený
01.04.2012
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,62 tis. €
N/A