Moja zóna

TWOMAN s. r. o.

Parková 45, 821 05 Bratislava
46604898
2023490656
SK2023490656
nezistený
13.04.2012
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TWOMAN s. r. o.


Štatutári TWOMAN s. r. o.


Spoločníci TWOMAN s. r. o.


Predmety podnikania TWOMAN s. r. o.


Kataster TWOMAN s. r. o.


Skrátené výkazy TWOMAN s. r. o.