Moja zóna

Art Agency s. r. o.

Tajovského 15, 974 01 Banská Bystrica
46607161
2023480338
SK2023480338
nezistený
29.03.2012
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,15
0,09
0,01
262,5 %
-4,5 tis. €
89,1 %
2020/2019
N/A
-0,15
88,6 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE