Moja zóna

Yuno s.r.o.

Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
46622454
2023498433
SK2023498433
2 zamestnanci
20.04.2012
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,07
0,78
0,01
108,8 %
-20,4 tis. €
-152,7 %
2020/2019
121 tis. €
-41,6 %
2020/2019
-0,07
-163,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
-30 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE