Moja zóna

Jozef Liška

Chotčanská 152, 091 01 Stropkov
46624295
1084546221
Nemá
nezistený
26.03.2012
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A