Moja zóna

C.D.F. s. r. o.

Povraznícka 13, 811 05 Bratislava
46626085
2023500798
SK2023500798
nezistený
04.04.2012
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-1,03
0,01
3,72
17 586,1 %
-1,27 tis. €
-483,9 %
2020/2019
1,6 tis. €
403,1 %
2020/2019
-1,03
-1 051,6 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskC.D.F. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €

TržbyC.D.F. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringC.D.F. s. r. o.


n/a
-174,86
0,03
2,62

Zisk pred zdanenímC.D.F. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
100 tis. €
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €

EBITDAC.D.F. s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €

Koneční uživatelia výhod C.D.F. s. r. o.


Štatutári C.D.F. s. r. o.


Spoločníci C.D.F. s. r. o.


Predmety podnikania C.D.F. s. r. o.


Kataster C.D.F. s. r. o.


Skrátené výkazy C.D.F. s. r. o.