Moja zóna

Pavol Makara

Vranovská 36, 091 01 Stropkov
46631623
1039697989
Nemá
nezistený
01.04.2012
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A