Moja zóna

EM Partners s.r.o.

Daxnerova 9, 010 01 Žilina
46637770
2023486850
Nemá
nezistený
17.04.2012
Kúpa,predaj vlast.nehn.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
-0,04
0,16
119,5 %
193 €
-87,7 %
2017/2016
33 tis. €
-29,9 %
2017/2016
0,01
-77,4 %
2017/2016
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE