Moja zóna

Simona Nagyová

Horný Jatov 870, 925 71 Trnovec nad Váhom
46639586
1084548311
Nemá
nezistený
04.04.2012
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A