Moja zóna

FINANCE SK s.r.o. v likvidácii

Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava
46647783
2023498345
Nemá
nezistený
20.04.2012
Prenájom vlast.nehnuteľ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
0
16,23
4,2 %
-17 €
N/A
-0
N/A
N/A

ZiskFINANCE SK s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €

TržbyFINANCE SK s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringFINANCE SK s.r.o. v likvidácii


n/a
1
n/a
23,33

Zisk pred zdanenímFINANCE SK s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €

EBITDAFINANCE SK s.r.o. v likvidácii


2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-100 tis. €
-200 tis. €
-300 tis. €
-400 tis. €

Koneční uživatelia výhod FINANCE SK s.r.o. v likvidácii


Štatutári FINANCE SK s.r.o. v likvidácii


Spoločníci FINANCE SK s.r.o. v likvidácii


Predmety podnikania FINANCE SK s.r.o. v likvidácii


Kataster FINANCE SK s.r.o. v likvidácii


Skrátené výkazy FINANCE SK s.r.o. v likvidácii