Moja zóna

BEKO INTERIER s.r.o.

Komenského 1701/14, 943 01 Štúrovo
46653899
2023503680
SK2023503680
nezistený
26.04.2012
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0
-0,02
0,65
87,2 %
-117 €
33,1 tis. €
-0
N/A
N/A

ZiskBEKO INTERIER s.r.o.


2014
0 €
-50 €
-100 €
-150 €
-200 €

TržbyBEKO INTERIER s.r.o.


2014
50 tis. €
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

SkóringBEKO INTERIER s.r.o.


n/a
0,13
n/a
0,69

Zisk pred zdanenímBEKO INTERIER s.r.o.


2014
600 €
400 €
200 €
0 €

EBITDABEKO INTERIER s.r.o.


2014
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod BEKO INTERIER s.r.o.


Štatutári BEKO INTERIER s.r.o.


Spoločníci BEKO INTERIER s.r.o.


Predmety podnikania BEKO INTERIER s.r.o.


Kataster BEKO INTERIER s.r.o.


Skrátené výkazy BEKO INTERIER s.r.o.