Moja zóna

NPC BA-RE, s. r. o.

906 15 Košariská
46655409
2023501645
Nemá
nezistený
03.05.2012
Ost.jedálenské služby

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod NPC BA-RE, s. r. o.


Štatutári NPC BA-RE, s. r. o.


Spoločníci NPC BA-RE, s. r. o.


Predmety podnikania NPC BA-RE, s. r. o.


Kataster NPC BA-RE, s. r. o.


Skrátené výkazy NPC BA-RE, s. r. o.