Moja zóna

A&S Consultancy, s. r. o.

Jilemnického 7053/3, 911 01 Trenčín
46656901
2023517815
Nemá
nezistený
28.04.2012
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,42
0,48
4,84
13,4 %
4,26 tis. €
456,2 %
2015/2014
6,03 tis. €
0,42
1 453,6 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskA&S Consultancy, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyA&S Consultancy, s. r. o.


2014
2015
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €

SkóringA&S Consultancy, s. r. o.


1,76
0,87
0,33
7,45

Zisk pred zdanenímA&S Consultancy, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDAA&S Consultancy, s. r. o.


2014
2015
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

Koneční uživatelia výhod A&S Consultancy, s. r. o.


Štatutári A&S Consultancy, s. r. o.


Spoločníci A&S Consultancy, s. r. o.


Predmety podnikania A&S Consultancy, s. r. o.


Kataster A&S Consultancy, s. r. o.


Skrátené výkazy A&S Consultancy, s. r. o.