Moja zóna

Radoslav Rudavský

Senická 2D, 906 38 Rohožník
46693718
1085070151
Nemá
nezistený
01.06.2012
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A