Moja zóna

Engineering Personal, s. r. o.

Laurinská 8, 811 01 Bratislava
46695656
2023534216
Nemá
nezistený
06.06.2012
Čin.agentúr sprostr.zam.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Engineering Personal, s. r. o.


Štatutári Engineering Personal, s. r. o.


Spoločníci Engineering Personal, s. r. o.


Predmety podnikania Engineering Personal, s. r. o.


Kataster Engineering Personal, s. r. o.


Skrátené výkazy Engineering Personal, s. r. o.