Moja zóna

Termoservis DP, s.r.o.

A. Dubčeka 548/53, 965 01 Žiar nad Hronom
46702903
2023525955
SK2023525955
1 zamestnanec
05.06.2012
Technické testovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,09
-0,17
0,55
46,6 %
-18,5 tis. €
11,4 %
2020/2019
38,1 tis. €
-57,8 %
2020/2019
-0,09
1,7 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE