Moja zóna

AGROZBER PMS s.r.o.

I. P. Pavlova 2059/8, 984 01 Lučenec
46704795
2023531345
SK2023531345
1 zamestnanec
07.06.2012
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,03
0,21
0,28
114,2 %
-9,94 tis. €
-403 %
2020/2019
134 tis. €
2,1 %
2020/2019
-0,03
-435,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE