Moja zóna

PROFIIZOL, s.r.o.

Záhradnícka 85, 821 08 Bratislava
46711805
2023550133
SK2023550133
nezistený
22.06.2012
Ost.stavebná inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,39
-0,4
27,79
3,1 %
-2,11 tis. €
-1 672,4 %
2020/2019
3,5 tis. €
-34,6 %
2020/2019
-0,39
-2 297,3 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskPROFIIZOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyPROFIIZOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

SkóringPROFIIZOL, s.r.o.


1,04
0,97
n/a
32,04

Zisk pred zdanenímPROFIIZOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

EBITDAPROFIIZOL, s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

Koneční uživatelia výhod PROFIIZOL, s.r.o.


Štatutári PROFIIZOL, s.r.o.


Spoločníci PROFIIZOL, s.r.o.


Predmety podnikania PROFIIZOL, s.r.o.


Kataster PROFIIZOL, s.r.o.


Skrátené výkazy PROFIIZOL, s.r.o.